Vrijwilliger invoering Governance Code Cultuur

  1. Algemeen
  2. Eén van de subsidievoorwaarden van de gemeente is dat DOOR in 2024 werk maakt van de implementatie van een drietal codes voor de culturele sector: de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
    Het bestuur van DOOR vraagt vrijwilligers uit de community om een ondersteunende rol te vervullen om het in werking treden van de drie codes te realiseren.
    Dit is een proces van jaren. Het is niet persé noodzakelijk dat de vrijwilliger zich voor drie jaar verbindt aan deze functie.
  3. Taken
  4. De vrijwilligers Governance Code Cultuur: