Gebouwbeheerder

  1. Algemeen
  2. Het beheer van De Munt vergt continu aandacht. Voor de uitvoering van de meer technische werkzaamheden worden externen ingeschakeld (gemeente, klusjesman, gespecialiseerde bedrijven), maar dit vergt coördinatie voor het maken van afspraken, het toegang verlenen tot het gebouw en het opbouwen van een archiefje van de werzkaamheden die zijn uitgevoerd.

    De binnenkomende klachten en wensen van de gebruikers van het pand moeten worden beantwoord, en van een actie worden voorzien, bij voorkeur gecombineerd met andere wensen/klachten.

    Hiervoor wordt een groepje gebouwbeheerders gezocht die er met elkaar voor zorgdragen dat de noodzakelijke werzkaamheden door de juiste mensen (intern/extern) worden uitgevoerd.

  3. Taken