Ondersteuner beheer

(Betaalde functie)
 1. Algemeen
 2. DOOR is een culturele instelling met een groot sociaal hart. De organisatie draait grotendeels op vrijwilligers. Essentiële vrijwilligers hebben duidelijk omschreven taken in een vrijwilligerscontract. Ook een vrijwilligersorganisatie moet professioneel geleid worden. Daarvoor zoek het bestuur van DOOR een Ondersteuner Beheer o.b.v. een ZZP-constructie.
  De opdracht aan de ondersteuner beheer is er voor te zorgen dat de organisatie en het gebouw goed functioneren. Hiertoe behoren onder andere: de verhuur van ruimtes (van bezichtiging tot sleuteloverdracht | van opzegging tot inleveren sleutels), factureren van losse verhuur van ruimtes, plannen van alle activiteiten in Stager, opvolgen van betalingsachterstanden bij huurders, beheer van sleutels, bewaken kwaliteit van het gebouw (heel, gezond en veilig), bewaken kwaliteit verhuurde ruimten (leeg, schoon, alles wat er moet zijn is er, alles werkt), uitvoeren huursubsidieregeling, aanspreken huurders en gebruikers van het pand als er sprake is van ongewenst gedrag.
  De ondersteuner beheer verbindt het stichtingsbestuur en de vrijwilligersorganisatie. Als spin in het web heb je uitgebreide communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, alertheid, administratieve vaardigheden. De ondersteuner beheer werkt samen met de ondersteuner sociaal en de essentiële vrijwilligers (gebouwbeheer, muziekcoördinator, exposities, inrichting, PR)
  De ondersteuner beheer heeft een grote mate van vrijheid en een eigen budget. Hij/zij legt eenmaal per kwartaal verantwoording af aan het bestuur over de invulling van de functie.
 3. Doel van de functie
 4. De ondersteuner beheer draagt bij aan een organisatie die effectief en doelmatig de doelen van DOOR nastreeft en daarbij de menselijke maat niet uit het oog verliest.
  De ondersteuner beheer zorgt voor een gebouw dat heel, gezond en veilig is.
 5. Profiel
 6. De arbeidsvorm is de zzp-constructie. De ondersteuner beheer is ingeschreven bij de KvK en heeft een WA-verzekering.
  Er is geen sprake is van een gezag relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Vanwege het ontbreken van deze voorwaarde is geen sprake van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking).
  De functie is voor bepaalde tijd, te weten één jaar. Bij goed functioneren wordt contract met één jaar verlengd.
  De ondersteuner beheer levert jaarlijks diensten van 728 uur, wat neerkomt om een gemiddelde van 14 uur per week. Deze 14 uur worden in overleg met de ondersteuner sociaal zodanig verdeeld over de week dat er een optimale aanwezigheid c.q. aanspreekbaarheid is van één van beide ondersteuners.
  Het honorarium van opdrachtnemer bedraagt € 30,00 per uur (incl BTW). In dit honorarium zijn alle werkzaamheden begrepen, zoals bijv. de tijd voor voorbereiding, overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte materiaalkosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van onderliggende nota’s en specificaties.
  Plaats van tewerkstelling is De Munt 5. Het bestuur zorgt voor een afsluitbare kantoorruimte met kasten, vergadertafel, stoelen en wifi. Het kantoor is voor de community een herkenbaar punt om contact te leggen met de organisatie DOOR en informatie te vragen. Thuiswerken is niet de bedoeling, maar kan in sommige gevallen toegestaan worden.
  Tenzij het bestuur anders beslist is de ondersteuner beheer de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Daarmee wordt bedoeld dat de ondersteuner beheer in de organisatie vrijwilligers zoekt voor de feitelijke uitvoering van een bestuursbesluit. In die rol is de ondersteuner beheer de rechterhand en belangrijkste adviseur van het bestuur. Het bestuur op haar beurt moet er blind op kunnen vertrouwen dat de ondersteuner beheer de opgedragen taken goed georganiseerd heeft.
 7. Taken en verantwoordelijkheden
 8. Benodigde kennis
 9. Vaardigheden